Stalprodukt Zamość Sp. z o.o.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który stanowi narzędzie do planowania zabudowy miasta oraz bazę decyzyjną względem udzielania zgody na dane realizacje. Dokument określa zasady zagospodarowania terenu w danej lokalizacji, a w tym przeznaczenie danych terenów, intensywność dozwolonej zabudowy czy wysokość budynków, które mogą powstać w obrębie danego obszaru.
(19 ocen)

2024 Stalprodukt, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners